Adatkezelési irányelvek

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a ABSEIRA Kft. (székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. C ép. 4. em., cégjegyzékszám: 01-09-947083, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága mint Cégbíróság, adószám: 22971074-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az ABSEIRA Kft. a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, váltakozó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az ABSEIRA Kft-nek a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell vennie az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

2. Az adatkezelő megnevezése

Az ABSEIRA Kft. a Felhasználóval létrejövő jogviszonyra tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szerint adatkezelőnek minősül, ezért az elérhető legnagyobb adatbiztonság érdekében a jelen Adatkezelési Irányelvekben foglalt szabályokat juttatja érvényre.

A www.aida64.hu weboldalt az AIDA64 termékcsaládot Magyarországon forgalmazó ABSEIRA Kft. üzemelteti.

Név: ABSEIRA Kft.

Székhely és levelezési cím: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. C ép. 4. em.

Telefonszám: +36 30 933 4002

E-mail cím: info@abseira.com

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74026/2017

Tárhely információk: Az aida64.hu weboldal működését saját szervereinkről biztosítjuk.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja

3.1. Szoftverregisztráció

A www.aida64.hu weboldal böngészése, az AIDA64 Extreme és az AIDA64 Engineer 30 napig díjmentesen használható, próbaváltozatának letöltése regisztrációhoz nem kötött, látogatóinkról semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk és nem tárolunk. Az AIDA64 Network Audit és AIDA64 Business programcsomag 30 napos próbaváltozatának letöltése regisztrációhoz kötött (e-mail cím megadása szükséges). A programok próbaverzióként történő aktiválásához érvényes e-mail cím megadása szükséges, melyet a jogosultság ellenőrzése érdekében tárolunk, de nem párosítunk össze semmilyen személyes adattal.

3.2. Vásárlás

Jelen Adatkezelési Irányelvek elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ABSEIRA Kft. az általa átadott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékig kezelje.

Az AIDA64 termékek megvásárlása során a Felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

Kedvezmény igénybevétele esetén a részünkre megküldött igazoló dokumentumokat kizárólag a jogosultság ellenőrzésére használjuk fel, azt követően megsemmisítjük, harmadik fél számára át nem adjuk.

3.3. Licenckiadás és -újrakiadás

A licenckiadás vagy -újrakiadás során ügyfeleinket a számukra kiadott licencazonosítóval, valamint nevükkel (cégnevükkel), e-mail címükkel és postai címükkel (székhelyükkel) azonosítjuk, egyéb személyes adat (például születési dátum, édesanyja neve) megadását nem kérjük.

3.4. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel webes űrlapon

Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás végett vagy más célból velünk kapcsolatba lépő látogatóinknak a weboldalon keresztül megadott, személyükhöz köthető adatait (például név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt látogatónk az adatot megadta. Az Felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk át.

3.5. Hírlevél-feliratkozás

A hírlevél-feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a ABSEIRA Kft. csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. A hírlevelünkre feliratkozott Felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben látogatónk úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, az általa megadott e-mail címen a következőkről kaphat tájékoztatást: termékekkel kapcsolatos információk, termékfrissítések, új funkciók a weboldalon, akciók, kedvezmények, nyereményjáték.

4. Cookie-k (sütik) használatának szabályzata

4.1. Mik azok a cookie-k (sütik), és mire használja azokat a www.aida64.hu weboldal?

A www.aida64.hu weboldal látogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a ABSEIRA Kft. jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll: a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.aida64.hu weboldal funkciói csak korlátozottan működnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internetböngésző súgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.

További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján talál.

Az ABSEIRA Kft. nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.

4.2. A www.aida64.hu weboldalon használt sütik fajtái

A weboldalon használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

  • nélkülözhetetlen sütik
  • statisztikai sütik
  • funkcionális sütik
  • nyomkövető sütik

Nélkülözhetetlen sütik

A nélkülözhetetlen sütik az www.aida64.hu webáruház működéséhez elengedhetetlenek. A látogató a segítségükkel helyezheti a termékeket a kosárba és haladhat végig a fizetési folyamaton. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Statisztikai sütik

A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik oldalakat látogatja meg a felhasználó. Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához járulnak hozzá, valamint segítenek nekünk megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikainak minősített sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.

Funkcionális sütik

A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Nyomkövető sütik

A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például a Google- és Facebook-reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat. A nyomkövető sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre szabott reklámokhoz más weblapokon.

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az e lapon feltüntetett elérhetőségeinken.

5. Az adatkezelés időtartama

A vásárlás, szoftverregisztráció, valamint hírlevél-feliratkozás során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az ABSEIRA Kft. a GDPR szerinti adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a ABSEIRA Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségeken.

A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül jogosult visszavonni azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása veszélyeztetheti a Felek Általános Szerződési Feltételek alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését illetve az ABSEIRA Kft törvényes adatkezelési kötelezettségeit ez esetben sem befolyásolhatja.

A ABSEIRA Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: ABSEIRA Kft., 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. C ép. 4. em.

Ügyfélszolgálat: info@abseira.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a ABSEIRA Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy azok törlését kérni. Ilyen esetekben az ABSEIRA Kft. köteles törölni a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a ABSEIRA Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az ABSEIRA Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó az Infotv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

7. Egyéb rendelkezések

A fent említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság –, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Budapest, 2018. március 19.